Επιλογή γλώσσας:     English  Ελληνικά
Αρχική

Η Εκκλησία των Αντβεντιστών


Καλώς ορίσατε στην ιστοσελίδα των Αντβεντιστών της Εβδόμης Ημέρας!

Η Εκκλησία των Αντβεντιστών της Εβδόμης Ημέρας είναι μια παγκόσμια Χριστιανική Εκκλησία που προέρχεται από τον Προτεσταντικό χώρο και ανήκει στο γενικότερο κίνημα των Αντβεντιστών (οι οποίοι δεν είναι όλοι Σαββατιστές). Το ονομά τους προέρχεται από την πίστη τους ότι η Δευτέρα Έλευση (αγγλ. Advent) του Χριστού θα γίνει γρήγορα.

Η εκκλησία των Αντβεντιστών της Εβδόμης Ημέρας δραστηριοποίειται στη χώρα μας από το 1903 και αριθμεί παγκοσμίως περί τα 15 εκατομμύρια τακτικά μέλη. Στη συνέχεια, θα βρείτε κάποιες γενικές πληροφορίες για την εκκλησία μας.

Tί πιστεύουν οι Αντβεντιστές:

  • Το πιστεύω μας επικεντρώνεται στον Ιησού Χριστό και στις διδασκαλίες της Αγίας Γραφής, οι οποίες πιστεύουμε ότι είναι η αποκάλυψη του θελήματος του Θεού, ένας οδηγός για τη ζωή και μια αστείρευτη πηγή έμπνευσης.

  • Πιστεύουμε στην Αγία Τριάδα. Σύμφωνα με την αποκάλυψη της Αγίας Γραφής, υπάρχει ένας Θεός: Πατέρας, Υιός και Άγιο Πνεύμα, μια ενότητα από τρία αιώνια πρόσωπα.

  • Πιστεύουμε ότι ο κόσμος δε βρίσκεται εδώ από τύχη, αλλά είναι έργο ενός Υπέρτατου Σχεδιαστή - του Θεού, ο οποίος τοποθέτησε τον άνθρωπο σ' αυτή τη δημιουργία ως διαχειριστή της.

  • Πιστεύουμε ότι οι Δέκα Εντολές αποτελούν την κατευθυντήρια δύναμη του όλου τρόπου της ζωής και της πνευματικής υπάρξεώς μας, και τηρούμε ως ημέρα λατρείας το Σάββατο - τη Βιβλική Έβδομη Ημέρα.

  • Πιστεύουμε ότι η σωτηρία μας αποκτάται μόνο δια της πίστεως στον Ιησού Χριστό, και αυτό όχι γιατί το αξίζουμε, αλλά κατά χάριν. Αυτό σημαίνει πως η υπακοή μας στους νόμους του Θεού, δε συμβάλλει στη σωτηρία μας. Σωζόμαστε, όταν η πίστη μας στηρίζεται αποκλειστικά στο σταυρικό θάνατο του Χριστού, που έγινε για τη συγχώρηση των παραβάσεών μας.

  • Πιστεύουμε στην επικείμενη επιστροφή του Χριστού, σύμφωνα με το άρθρο 11 του Συμβόλου της Πίστεως, το οποίο δεχόμαστε εξ ολοκλήρου, όπως ακριβώς το συνέταξαν οι πατέρες της Εκκλησίας στις Οικουμενικές Συνόδους Α' και Β' το 325 και 381 αντίστοιχα.